Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.30

Põhitegevus::

 • Aruanne Dokumentide register on moderniseeritud – nimekirja seadistustesse on lisatud kajastus Dokumendi väljakirjutuse kuupäevad.
 • Teatmik Nomenklatuur on moderniseeritud – lisatud on võimalus täita elemendi ja grupi kohta andmete registrit Nomenklatuuri arvestuskonto otse teatmikus Nomenklatuur.

Töötasu:

 • Dokument Töölevõtmine on moderniseeritud.
 • Aruanne Töölt puudumine on moderniseeritud.
 • 2021. a Reglementeeritud kalender on uuendatud.
 • Töötajate dokumentide žurnaal on moderniseeritud – lisatud on valimine perioodi ja salvestatud seadistuste järgi.
 • Teatmik Füüsilised isikud on moderniseeritud – uue füüsilise isiku loomisel täidetakse isikukoodi alusel automaatselt sünniaja ja soo väljad.
 • Alates 01.01.2021 andmeregister ” Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks” on uuendatud

Muu:

 • Teatmik Organisatsioonid on moderniseeritud.
 • Aruanne Kasum ja kahjud on moderniseeritud.
 • Konfiguratsiooni on lisatud KM-i määrad 15%

 Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.28

Versiooni(de) 1.6.27.4 konfiguratsiooni uuendamise kord versiooniga 1.6.28.6

Konfiguratsiooni versiooni uuendamiseks tuleb kasutada režiimi “Konfiguratsioonide uuendamine”. Uuenduste fail 1Cv8.cfu asub 1С:Ettevõte 8 seadistamise kataloogi alamkataloogis tmplts\1c\AccountingEst\1_6_28_6\.

 1. Tehke reservkoopia oma infobaasist.
 2. Reservkoopia võib valmistada:
  • kasutades failivarianti 1С:Ettevõte 8 – faili 1CV8.1CD kopeerimise teel eraldi kataloogi;
  • kasutades klient-serveri varianti 1С:Ettevõte 8 – SQL Serveri vahenditega.
  Sõltumatult 1С:Ettevõte 8 kasutatavast variandist, võib reservkoopia valmistada, kasutades infobaasi väljalaadimise režiimi. Selleks:
  • käivitage süsteem 1С:Ettevõte 8 režiimis “Konfiguraator”;
  • menüüs “Administreerimine” valige punkt “Infobaasi väljalaadimine “;
  • avanenud dialoogis näidake selle faili nimi, millesse andmed kirjutatakse.
 3. Käivitage süsteem 1С:Ettevõte režiimis “Konfiguraator”.
 4. Avage konfiguratsioon, selleks valige menüüs “Konfiguratsioon” punkt “Avada konfiguratsioon”.
 5. Kutsuge esile režiim “Konfiguratsioonide uuendamine “, selleks valige menüü “Konfiguratsioon” alammenüü “Toetus”, valige punkt “Uuendada konfiguratsioon”.
 6. Uuenduse valiku dialoogis näidake uuenduse allikana “Juurdepääsetavad uuendused”, seejärel valige vastavast loetelust vajalik uuendus.
 7. Kui uuenduste loetelus vajalik uuendus puudub, siis näidake uuenduse valiku dialoogis uuenduse allikana “Uuenduse fail”, seejärel valige vajalik uuenduse fail.
 8. Aknas “Konfiguratsioonide uuendamine ” vajutage konfiguratsiooni uuendamise jätkamiseks nupule “OK” .
 9. Peale lõpetamist avaneb aken “Konfiguratsioon”, mis sisaldab konfiguratsiooni koos sisestatud muutustega. Salvestage konfiguratsioon.


Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.27

Peamine tegevus:

 • Dokumenti Ettemaksuarve on lisatud e-arvete üleslaadimine E-arve.
 • Žurnaali Range aruandluse dokumentide laekumine on lisatud tulp Aktuaalsed kuni.
 • Dokumenti Kaupade ümberpaigutus ladude vahel on lisatud võimalus paigutada kaup EL-is asuvasse lattu.

Töötasu (moderniseeritud):

 • Dokumenti Töölevõtmine ja Personali liikumine on lisatud tulp Põhipuhkuse kestvus.
 • Lisatud puhkuse kogumiste aruanne Puhkuste reserv.
 • Lisatud aruanne Organisatsiooni töötajate töölt puudumine

Aruanned:

 • On sisestatud muutused reglementeeritud aruandesse VD deklaratsioon 01.01.2020. a seisuga.

Muu:

 • On uuendatud teatmiku Statistika koodid vastavalt 01.01.2020. kehtima hakanud muudatustele.
 • Funktsiooni moderniseerimine – automatiseeritud on raamatupidamisregistri logi (system log) kokkusurumine.
 • Arvestuse parameetrite seadistustesse on lisatud seadistus Ligipääs numbritele teatmike, dokumentide jms jaoks.
 • On moderniseeritud dokumenti Rahaliste vahendite eelarve.

 Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.26.9

Põhitegevus:

 1. Dokumentide žurnaali Kaupade ja teenuste laekumine on lisatud veerg Maksumuse ülekanne. 
 2. Dokumentidesse Kaupade ja teenuste laekumine ning Kaupade ja teenuste realiseerimine on vahekaardi Teenused ja muu tabeliossa lisatud väljad Kood ja Artikkel.
 3.  Trükivormis Ettemaks on muudetud andmete kuvamise järjekorda dokumendi vahekaartidel.
 4. Kaardile Kontrahendi panga arveldusarve on lisatud väli Saaja.
 5. DokumentiNomenklatuuri komplekteerimine on lisatud võimalus käsitsi korrigeerida komplekteeritavate maksumust dekomplekteerimisel.

Töötasu:

 1. Sisestatud on töötasu maksumäärade muudatused seisuga 01.01.2020. a.
 2. Reglementeeritud 2020. a tootmiskalendrisse on lisatud püha 31. mai, mis on nelipühade esimene päev ja eemaldatud riigipühale eelnev päev 19. august.
 3. Personaliarvestusse on lisatud dokument Töö peatamine, mis lõpetab töötajaga määratud perioodiks kõik tööalased suhted.
 4. Dokumenti Muud juurdearvutised on vahekaardile Lisajuurdearvutised lisatud uus lisajuurdearvutiste tüüp Koondamise korral kasutamata jäänud puhkusepäevade (v. a põhipuhkuse) kompenseerimine.
 5. Vahekaardi Muud seadistused on arvestuse parameetrite seadistustesse lisatud konstant Põhipuhkuse kestvus võimalusega määrata kindlaks organisatsiooni puhkuse kalendripäevade arv.
 6. Dokumenti Kogumisregistrite kirjete korrigeerimine on lisatud võimalus korrigeerida registrit Minimaalne sotsiaalmaks.
 

Mis on “Välistöötlemine” või “Laiendamine”.

Välistöötlemised (Laiendamised ka) võimaldab teil konfiguratsioonifunktsioone täiustada ilma konfiguratsiooni tugiteenustest eemaldamata.

See võimaldab teil installida tüüpilised konfiguratsioonivärskendused.

Milleks?

Kõik on lihtne.
📓 Andmebaasi salvestatud teabe kiiremaks hankimiseks.
📓 Teavet pakutakse kasutajasõbralikul kujul.
📓 Lihtsustada teabe sisestamist andmebaasi.
📓 Funktsioonide lisamiseks, mis pole tüüpkonfiguratsioonis.

Missugused?

 • Töötlemised, missugused analüüserivad teavet ja kuvavad seda kasutajale arusaadaval viisil (Näiteks, trüükivormid ja aruanded).
 • Töötlemised, mis lisavad tavapärasele lahendusele erinevaid funktsioone. (Näiteks, dokumendi failist allalaadimine)

Kui soovite laiendada võimalusi oma programmi – meie spetsialistid aitavad teil seda!

Välistöötlemisi tellimiseks palun kirjutage e-posti aadressil 1c@brain.ee, telefonil +372 35 68 333 või kasutage meie veebisaidil olevat tellimisvormi.Töötasu 2018

 • mugav arvestus erinevate makseviiside jaoks
 • keskmine töötasu arvutamine (puhkusetasu, haigusleht, hüvitis ja n.e.)
 • töögraafikute koostamine
 • automaatne maksude arvutamine
 • TSD ja KMD deklaratsiooni esitamine EMTA-le
 • mõistlik hind (230EUR + KM)

KINGITUSSE on kõik teised raamatupidamised osad!
PIIRAMATU arv firmasid

Lisateavet programmi kohta leiate siit!

Posted in 1C


Tüüpkonfiguratsioon Raamatupidamine Eestis, redaktsioon 1.6.18.7

Uus versioonis

 

Pank ja kassa:

 

 • Dokumenti „Maksekorraldus“ on lisatud valik mõne töötasu väljamakse kohta.
 • Teatmik „Panga arveldusarved“ – lisatud on võimalus füüsilise isiku panga arveldusarve kaardil esitada omaniku esindaja, kui tegelik arve omanik on teine isik.
 • Realiseeritud on võimalus „Avansi aruande“ alusel kujundada „Kassa sissetuleku order“.
 • Dokumenti „Avansi aruanne“ on lisatud uus järjehoidja „Päevaraha“.

Moderniseeritud töötasu:

 • Lisatud on aruanne „Isikukonto“.
 • Lisatud on plaanilise ja kasutatud maksuvaba miinimumi aruanne „Maksuvaba miinimumi aruanne“.
 • „Palgalehtedesse“ on lisatud laialisaatmise võimalus füüsilistele isikutele elektronposti teel; lisatud on arvestuste ja väljamaksete periood; öötöö ja ületundide arvestuste väljatoomine.
 • Lisatud on täiendav arvestuste liik „Juhatuse liige“ koos vastavate seadistustega maksustamise kohta.
 • Lisatud on täiendav Pensionäri puhkus töövõimetuse puhul.
 • Dokumenti „Ühekordsed kinnipidamised“ on lisatud failide säilitamise võimalus.
 • Dokumenti „Töötasu väljamaksmine“ väljamaksmisel panga kaudu on lisatud valik pankade järgi. Aruande „KMD deklaratsioon“ seadistusse on lisatud valiku võimalus analüütika tüübi järgi.
 • Dokumentide žurnaali „Töötasu väljamaksmiseks“ on lisatud võimalus luua „alusel“maksedokumendid, mida täidetakse mitme dokumendi „Töötasu väljamaksmiseks“ järgi.
 • Dokumentidesse „Tööle võtmine“ ja „Personali liikumine“ on lisatud järjehoidja „Kinnipidamised“ võimalusega kinnipidamise variandi valikuks või „kuni väljamaksete summani“ või „kuupäevani“ igakuise kasutusega.
 • Dokumentidesse „Tööle võtmine“ ja „Personali liikumine“ on lisatud tasu maksmise vorm „Tükitöötasu“.

Muud:

 • Aruande „KMD deklaratsioon“ seadistusse on lisatud valiku võimalus analüütika tüübi järgi.
 • Kõigis dokumentides, dokumentide loeteludes ja žurnaalides on sisse kirjutatud klahvide kombinatsioon: Ctrl + 1 = üle minna dokumendi lausenditesse (knopka Dt Kt ); Ctrl + 2 = üle minna „Dokumendi liikumine registrite järgi“.
 • Muutus vananenud Valgevene rubla koodi valuutade klassifikaatoris.

 

Posted in 1C