Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.28

Versiooni(de) 1.6.27.4 konfiguratsiooni uuendamise kord versiooniga 1.6.28.6

Konfiguratsiooni versiooni uuendamiseks tuleb kasutada režiimi “Konfiguratsioonide uuendamine”. Uuenduste fail 1Cv8.cfu asub 1С:Ettevõte 8 seadistamise kataloogi alamkataloogis tmplts\1c\AccountingEst\1_6_28_6\.

 1. Tehke reservkoopia oma infobaasist.
 2. Reservkoopia võib valmistada:
  • kasutades failivarianti 1С:Ettevõte 8 – faili 1CV8.1CD kopeerimise teel eraldi kataloogi;
  • kasutades klient-serveri varianti 1С:Ettevõte 8 – SQL Serveri vahenditega.
  Sõltumatult 1С:Ettevõte 8 kasutatavast variandist, võib reservkoopia valmistada, kasutades infobaasi väljalaadimise režiimi. Selleks:
  • käivitage süsteem 1С:Ettevõte 8 režiimis “Konfiguraator”;
  • menüüs “Administreerimine” valige punkt “Infobaasi väljalaadimine “;
  • avanenud dialoogis näidake selle faili nimi, millesse andmed kirjutatakse.
 3. Käivitage süsteem 1С:Ettevõte režiimis “Konfiguraator”.
 4. Avage konfiguratsioon, selleks valige menüüs “Konfiguratsioon” punkt “Avada konfiguratsioon”.
 5. Kutsuge esile režiim “Konfiguratsioonide uuendamine “, selleks valige menüü “Konfiguratsioon” alammenüü “Toetus”, valige punkt “Uuendada konfiguratsioon”.
 6. Uuenduse valiku dialoogis näidake uuenduse allikana “Juurdepääsetavad uuendused”, seejärel valige vastavast loetelust vajalik uuendus.
 7. Kui uuenduste loetelus vajalik uuendus puudub, siis näidake uuenduse valiku dialoogis uuenduse allikana “Uuenduse fail”, seejärel valige vajalik uuenduse fail.
 8. Aknas “Konfiguratsioonide uuendamine ” vajutage konfiguratsiooni uuendamise jätkamiseks nupule “OK” .
 9. Peale lõpetamist avaneb aken “Konfiguratsioon”, mis sisaldab konfiguratsiooni koos sisestatud muutustega. Salvestage konfiguratsioon.