Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.27

Peamine tegevus:

 • Dokumenti Ettemaksuarve on lisatud e-arvete üleslaadimine E-arve.
 • Žurnaali Range aruandluse dokumentide laekumine on lisatud tulp Aktuaalsed kuni.
 • Dokumenti Kaupade ümberpaigutus ladude vahel on lisatud võimalus paigutada kaup EL-is asuvasse lattu.

Töötasu (moderniseeritud):

 • Dokumenti Töölevõtmine ja Personali liikumine on lisatud tulp Põhipuhkuse kestvus.
 • Lisatud puhkuse kogumiste aruanne Puhkuste reserv.
 • Lisatud aruanne Organisatsiooni töötajate töölt puudumine

Aruanned:

 • On sisestatud muutused reglementeeritud aruandesse VD deklaratsioon 01.01.2020. a seisuga.

Muu:

 • On uuendatud teatmiku Statistika koodid vastavalt 01.01.2020. kehtima hakanud muudatustele.
 • Funktsiooni moderniseerimine – automatiseeritud on raamatupidamisregistri logi (system log) kokkusurumine.
 • Arvestuse parameetrite seadistustesse on lisatud seadistus Ligipääs numbritele teatmike, dokumentide jms jaoks.
 • On moderniseeritud dokumenti Rahaliste vahendite eelarve.