Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.30

Põhitegevus::

 • Aruanne Dokumentide register on moderniseeritud – nimekirja seadistustesse on lisatud kajastus Dokumendi väljakirjutuse kuupäevad.
 • Teatmik Nomenklatuur on moderniseeritud – lisatud on võimalus täita elemendi ja grupi kohta andmete registrit Nomenklatuuri arvestuskonto otse teatmikus Nomenklatuur.

Töötasu:

 • Dokument Töölevõtmine on moderniseeritud.
 • Aruanne Töölt puudumine on moderniseeritud.
 • 2021. a Reglementeeritud kalender on uuendatud.
 • Töötajate dokumentide žurnaal on moderniseeritud – lisatud on valimine perioodi ja salvestatud seadistuste järgi.
 • Teatmik Füüsilised isikud on moderniseeritud – uue füüsilise isiku loomisel täidetakse isikukoodi alusel automaatselt sünniaja ja soo väljad.
 • Alates 01.01.2021 andmeregister ” Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks” on uuendatud

Muu:

 • Teatmik Organisatsioonid on moderniseeritud.
 • Aruanne Kasum ja kahjud on moderniseeritud.
 • Konfiguratsiooni on lisatud KM-i määrad 15%

 Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.28

Versiooni(de) 1.6.27.4 konfiguratsiooni uuendamise kord versiooniga 1.6.28.6

Konfiguratsiooni versiooni uuendamiseks tuleb kasutada režiimi “Konfiguratsioonide uuendamine”. Uuenduste fail 1Cv8.cfu asub 1С:Ettevõte 8 seadistamise kataloogi alamkataloogis tmplts\1c\AccountingEst\1_6_28_6\.

 1. Tehke reservkoopia oma infobaasist.
 2. Reservkoopia võib valmistada:
  • kasutades failivarianti 1С:Ettevõte 8 – faili 1CV8.1CD kopeerimise teel eraldi kataloogi;
  • kasutades klient-serveri varianti 1С:Ettevõte 8 – SQL Serveri vahenditega.
  Sõltumatult 1С:Ettevõte 8 kasutatavast variandist, võib reservkoopia valmistada, kasutades infobaasi väljalaadimise režiimi. Selleks:
  • käivitage süsteem 1С:Ettevõte 8 režiimis “Konfiguraator”;
  • menüüs “Administreerimine” valige punkt “Infobaasi väljalaadimine “;
  • avanenud dialoogis näidake selle faili nimi, millesse andmed kirjutatakse.
 3. Käivitage süsteem 1С:Ettevõte režiimis “Konfiguraator”.
 4. Avage konfiguratsioon, selleks valige menüüs “Konfiguratsioon” punkt “Avada konfiguratsioon”.
 5. Kutsuge esile režiim “Konfiguratsioonide uuendamine “, selleks valige menüü “Konfiguratsioon” alammenüü “Toetus”, valige punkt “Uuendada konfiguratsioon”.
 6. Uuenduse valiku dialoogis näidake uuenduse allikana “Juurdepääsetavad uuendused”, seejärel valige vastavast loetelust vajalik uuendus.
 7. Kui uuenduste loetelus vajalik uuendus puudub, siis näidake uuenduse valiku dialoogis uuenduse allikana “Uuenduse fail”, seejärel valige vajalik uuenduse fail.
 8. Aknas “Konfiguratsioonide uuendamine ” vajutage konfiguratsiooni uuendamise jätkamiseks nupule “OK” .
 9. Peale lõpetamist avaneb aken “Konfiguratsioon”, mis sisaldab konfiguratsiooni koos sisestatud muutustega. Salvestage konfiguratsioon.


Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.27

Peamine tegevus:

 • Dokumenti Ettemaksuarve on lisatud e-arvete üleslaadimine E-arve.
 • Žurnaali Range aruandluse dokumentide laekumine on lisatud tulp Aktuaalsed kuni.
 • Dokumenti Kaupade ümberpaigutus ladude vahel on lisatud võimalus paigutada kaup EL-is asuvasse lattu.

Töötasu (moderniseeritud):

 • Dokumenti Töölevõtmine ja Personali liikumine on lisatud tulp Põhipuhkuse kestvus.
 • Lisatud puhkuse kogumiste aruanne Puhkuste reserv.
 • Lisatud aruanne Organisatsiooni töötajate töölt puudumine

Aruanned:

 • On sisestatud muutused reglementeeritud aruandesse VD deklaratsioon 01.01.2020. a seisuga.

Muu:

 • On uuendatud teatmiku Statistika koodid vastavalt 01.01.2020. kehtima hakanud muudatustele.
 • Funktsiooni moderniseerimine – automatiseeritud on raamatupidamisregistri logi (system log) kokkusurumine.
 • Arvestuse parameetrite seadistustesse on lisatud seadistus Ligipääs numbritele teatmike, dokumentide jms jaoks.
 • On moderniseeritud dokumenti Rahaliste vahendite eelarve.

 Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.26.9

Põhitegevus:

 1. Dokumentide žurnaali Kaupade ja teenuste laekumine on lisatud veerg Maksumuse ülekanne. 
 2. Dokumentidesse Kaupade ja teenuste laekumine ning Kaupade ja teenuste realiseerimine on vahekaardi Teenused ja muu tabeliossa lisatud väljad Kood ja Artikkel.
 3.  Trükivormis Ettemaks on muudetud andmete kuvamise järjekorda dokumendi vahekaartidel.
 4. Kaardile Kontrahendi panga arveldusarve on lisatud väli Saaja.
 5. DokumentiNomenklatuuri komplekteerimine on lisatud võimalus käsitsi korrigeerida komplekteeritavate maksumust dekomplekteerimisel.

Töötasu:

 1. Sisestatud on töötasu maksumäärade muudatused seisuga 01.01.2020. a.
 2. Reglementeeritud 2020. a tootmiskalendrisse on lisatud püha 31. mai, mis on nelipühade esimene päev ja eemaldatud riigipühale eelnev päev 19. august.
 3. Personaliarvestusse on lisatud dokument Töö peatamine, mis lõpetab töötajaga määratud perioodiks kõik tööalased suhted.
 4. Dokumenti Muud juurdearvutised on vahekaardile Lisajuurdearvutised lisatud uus lisajuurdearvutiste tüüp Koondamise korral kasutamata jäänud puhkusepäevade (v. a põhipuhkuse) kompenseerimine.
 5. Vahekaardi Muud seadistused on arvestuse parameetrite seadistustesse lisatud konstant Põhipuhkuse kestvus võimalusega määrata kindlaks organisatsiooni puhkuse kalendripäevade arv.
 6. Dokumenti Kogumisregistrite kirjete korrigeerimine on lisatud võimalus korrigeerida registrit Minimaalne sotsiaalmaks.