Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.26.9

Põhitegevus:

 1. Dokumentide žurnaali Kaupade ja teenuste laekumine on lisatud veerg Maksumuse ülekanne. 
 2. Dokumentidesse Kaupade ja teenuste laekumine ning Kaupade ja teenuste realiseerimine on vahekaardi Teenused ja muu tabeliossa lisatud väljad Kood ja Artikkel.
 3.  Trükivormis Ettemaks on muudetud andmete kuvamise järjekorda dokumendi vahekaartidel.
 4. Kaardile Kontrahendi panga arveldusarve on lisatud väli Saaja.
 5. DokumentiNomenklatuuri komplekteerimine on lisatud võimalus käsitsi korrigeerida komplekteeritavate maksumust dekomplekteerimisel.

Töötasu:

 1. Sisestatud on töötasu maksumäärade muudatused seisuga 01.01.2020. a.
 2. Reglementeeritud 2020. a tootmiskalendrisse on lisatud püha 31. mai, mis on nelipühade esimene päev ja eemaldatud riigipühale eelnev päev 19. august.
 3. Personaliarvestusse on lisatud dokument Töö peatamine, mis lõpetab töötajaga määratud perioodiks kõik tööalased suhted.
 4. Dokumenti Muud juurdearvutised on vahekaardile Lisajuurdearvutised lisatud uus lisajuurdearvutiste tüüp Koondamise korral kasutamata jäänud puhkusepäevade (v. a põhipuhkuse) kompenseerimine.
 5. Vahekaardi Muud seadistused on arvestuse parameetrite seadistustesse lisatud konstant Põhipuhkuse kestvus võimalusega määrata kindlaks organisatsiooni puhkuse kalendripäevade arv.
 6. Dokumenti Kogumisregistrite kirjete korrigeerimine on lisatud võimalus korrigeerida registrit Minimaalne sotsiaalmaks.
 

Töötasu 2018

 • mugav arvestus erinevate makseviiside jaoks
 • keskmine töötasu arvutamine (puhkusetasu, haigusleht, hüvitis ja n.e.)
 • töögraafikute koostamine
 • automaatne maksude arvutamine
 • TSD ja KMD deklaratsiooni esitamine EMTA-le
 • mõistlik hind (230EUR + KM)

KINGITUSSE on kõik teised raamatupidamised osad!
PIIRAMATU arv firmasid

Lisateavet programmi kohta leiate siit!

Posted in 1C


Tüüpkonfiguratsioon Raamatupidamine Eestis, redaktsioon 1.6.18.7

Uus versioonis

 

Pank ja kassa:

 

 • Dokumenti „Maksekorraldus“ on lisatud valik mõne töötasu väljamakse kohta.
 • Teatmik „Panga arveldusarved“ – lisatud on võimalus füüsilise isiku panga arveldusarve kaardil esitada omaniku esindaja, kui tegelik arve omanik on teine isik.
 • Realiseeritud on võimalus „Avansi aruande“ alusel kujundada „Kassa sissetuleku order“.
 • Dokumenti „Avansi aruanne“ on lisatud uus järjehoidja „Päevaraha“.

Moderniseeritud töötasu:

 • Lisatud on aruanne „Isikukonto“.
 • Lisatud on plaanilise ja kasutatud maksuvaba miinimumi aruanne „Maksuvaba miinimumi aruanne“.
 • „Palgalehtedesse“ on lisatud laialisaatmise võimalus füüsilistele isikutele elektronposti teel; lisatud on arvestuste ja väljamaksete periood; öötöö ja ületundide arvestuste väljatoomine.
 • Lisatud on täiendav arvestuste liik „Juhatuse liige“ koos vastavate seadistustega maksustamise kohta.
 • Lisatud on täiendav Pensionäri puhkus töövõimetuse puhul.
 • Dokumenti „Ühekordsed kinnipidamised“ on lisatud failide säilitamise võimalus.
 • Dokumenti „Töötasu väljamaksmine“ väljamaksmisel panga kaudu on lisatud valik pankade järgi. Aruande „KMD deklaratsioon“ seadistusse on lisatud valiku võimalus analüütika tüübi järgi.
 • Dokumentide žurnaali „Töötasu väljamaksmiseks“ on lisatud võimalus luua „alusel“maksedokumendid, mida täidetakse mitme dokumendi „Töötasu väljamaksmiseks“ järgi.
 • Dokumentidesse „Tööle võtmine“ ja „Personali liikumine“ on lisatud järjehoidja „Kinnipidamised“ võimalusega kinnipidamise variandi valikuks või „kuni väljamaksete summani“ või „kuupäevani“ igakuise kasutusega.
 • Dokumentidesse „Tööle võtmine“ ja „Personali liikumine“ on lisatud tasu maksmise vorm „Tükitöötasu“.

Muud:

 • Aruande „KMD deklaratsioon“ seadistusse on lisatud valiku võimalus analüütika tüübi järgi.
 • Kõigis dokumentides, dokumentide loeteludes ja žurnaalides on sisse kirjutatud klahvide kombinatsioon: Ctrl + 1 = üle minna dokumendi lausenditesse (knopka Dt Kt ); Ctrl + 2 = üle minna „Dokumendi liikumine registrite järgi“.
 • Muutus vananenud Valgevene rubla koodi valuutade klassifikaatoris.

 

Posted in 1C