+372 3568333
info@brain.ee
A.Puškini 12-15

1C:Ettevõte. Kaubanduse juhtimine

1С:Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine on ette nähtud jae-, hulgikaubanduse ja laoarvestuse automatiseerimisega seotud ülesannete lahendamiseks, pakume seadistust ja ettevõtte 1C edasiste programmitoodete rakendamist.

1С:Kaubanduse juhtimine 8 Baltimaades automatiseerib järgmised majandustegevuse suunad:

  • kliendisuhete haldamine;
  • müügiprotsesside haldamine;
  • tagavarade haldamine;
  • kokkuostude haldamine;
  • lao haldamine;
  • rahaliste vahendite haldamine;
  • ettevõtte tegevuse otstarbeliste näitajate kontroll ja analüüs.

Programmis saab registreerida nii juba teostatud kui ka alles planeeritavaid majandusoperatsioone.

1С:Kaubanduse juhtimine 8 automatiseerib praktiliselt kõikide kaubanduse ja lao arvestuse esmaste dokumentide ning samuti rahaliste vahendite liikumisi puudutavate dokumentide koostamise.
1С:Kaubanduse juhtimine 8 Baltimaades on mõeldud erinevat tüüpi kaubandusoperatsioonide jaoks. On loodud arvestuse funktsioonid, alates teatmike koostamisest ja esmaste dokumentide sisestamisest kuni erinevate analüütiliste aruannete loomiseni.

Lahendus võimaldab pidada tervet kaubandusettevõtte haldusarvestust. Valdusühingute puhul saab dokumente koostada mitme erineva valdusühingusse kuuluva organisatsiooni nimel.

Lahenduse võimalusi saab paindlikult sobitada lülitades erinevaid funktsioone sisse/välja.

Nii näiteks saab programmi väikese ettevõtte tarbeks oluliselt lihtsustada, kui lülitada välja võimalused, mis on vajalikud vaid suurtele ettevõtetele (välja lülitatud funktsioon kaob programmi kasutajaliideselt ja ei sega töötamist).

Suur osa jaekaubanduse ja laoarvestuse automatiseerimisega seotud ülesannetest lahendatakse pakutava tarkvara standardsete vahenditega. Toote rakendamiseks vajalikud lisatööd ning töötajate koolitamine toimub lisahoolduslepingu raames.