Tüüpkonfiguratsioon Raamatupidamine Eestis, redaktsioon 1.6.18.7

Uus versioonis

 

Pank ja kassa:

 

 • Dokumenti „Maksekorraldus“ on lisatud valik mõne töötasu väljamakse kohta.
 • Teatmik „Panga arveldusarved“ – lisatud on võimalus füüsilise isiku panga arveldusarve kaardil esitada omaniku esindaja, kui tegelik arve omanik on teine isik.
 • Realiseeritud on võimalus „Avansi aruande“ alusel kujundada „Kassa sissetuleku order“.
 • Dokumenti „Avansi aruanne“ on lisatud uus järjehoidja „Päevaraha“.

Moderniseeritud töötasu:

 • Lisatud on aruanne „Isikukonto“.
 • Lisatud on plaanilise ja kasutatud maksuvaba miinimumi aruanne „Maksuvaba miinimumi aruanne“.
 • „Palgalehtedesse“ on lisatud laialisaatmise võimalus füüsilistele isikutele elektronposti teel; lisatud on arvestuste ja väljamaksete periood; öötöö ja ületundide arvestuste väljatoomine.
 • Lisatud on täiendav arvestuste liik „Juhatuse liige“ koos vastavate seadistustega maksustamise kohta.
 • Lisatud on täiendav Pensionäri puhkus töövõimetuse puhul.
 • Dokumenti „Ühekordsed kinnipidamised“ on lisatud failide säilitamise võimalus.
 • Dokumenti „Töötasu väljamaksmine“ väljamaksmisel panga kaudu on lisatud valik pankade järgi. Aruande „KMD deklaratsioon“ seadistusse on lisatud valiku võimalus analüütika tüübi järgi.
 • Dokumentide žurnaali „Töötasu väljamaksmiseks“ on lisatud võimalus luua „alusel“maksedokumendid, mida täidetakse mitme dokumendi „Töötasu väljamaksmiseks“ järgi.
 • Dokumentidesse „Tööle võtmine“ ja „Personali liikumine“ on lisatud järjehoidja „Kinnipidamised“ võimalusega kinnipidamise variandi valikuks või „kuni väljamaksete summani“ või „kuupäevani“ igakuise kasutusega.
 • Dokumentidesse „Tööle võtmine“ ja „Personali liikumine“ on lisatud tasu maksmise vorm „Tükitöötasu“.

Muud:

 • Aruande „KMD deklaratsioon“ seadistusse on lisatud valiku võimalus analüütika tüübi järgi.
 • Kõigis dokumentides, dokumentide loeteludes ja žurnaalides on sisse kirjutatud klahvide kombinatsioon: Ctrl + 1 = üle minna dokumendi lausenditesse (knopka Dt Kt ); Ctrl + 2 = üle minna „Dokumendi liikumine registrite järgi“.
 • Muutus vananenud Valgevene rubla koodi valuutade klassifikaatoris.