Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.30

Põhitegevus::

 • Aruanne Dokumentide register on moderniseeritud – nimekirja seadistustesse on lisatud kajastus Dokumendi väljakirjutuse kuupäevad.
 • Teatmik Nomenklatuur on moderniseeritud – lisatud on võimalus täita elemendi ja grupi kohta andmete registrit Nomenklatuuri arvestuskonto otse teatmikus Nomenklatuur.

Töötasu:

 • Dokument Töölevõtmine on moderniseeritud.
 • Aruanne Töölt puudumine on moderniseeritud.
 • 2021. a Reglementeeritud kalender on uuendatud.
 • Töötajate dokumentide žurnaal on moderniseeritud – lisatud on valimine perioodi ja salvestatud seadistuste järgi.
 • Teatmik Füüsilised isikud on moderniseeritud – uue füüsilise isiku loomisel täidetakse isikukoodi alusel automaatselt sünniaja ja soo väljad.
 • Alates 01.01.2021 andmeregister ” Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks” on uuendatud

Muu:

 • Teatmik Organisatsioonid on moderniseeritud.
 • Aruanne Kasum ja kahjud on moderniseeritud.
 • Konfiguratsiooni on lisatud KM-i määrad 15%