+372 3568333
info@brain.ee
A.Puškini 12-15

1C:Raamatupidamine Eestis – Arusaadav ja tõsine!

Komplektis sisaldub arvestuse pidamise juhend

„1C:ETTEVÕTE“ PROGRAMMIDE SÜSTEEM

1С:RAAMATUPIDAMINE Eestis

„1C Raamatupidamine Eestis“ on universaalne programm raamatupidamis- ja maksuarvestuse automatiseerimise massiliseks kasutamiseks. Programmi aluseks on süsteemi „1C:Ettevõte 8“ paindlik tehnoloogiline platvorm, mille võimalused lubavad luua ja modifitseerida kõige mitmekesisemaid lisasid ettevõtluse vajadusteks. Programmitoote tarnekomplekti kuulub „Raamatupidamine Eestis“ konfiguratsioon, mis on ette nähtud arvestuse pidamiseks organisatsioonides.

RAAMATUPIDAMIS- JA MAKSUARVESTUSE AUTOMATISEERIMINE

Panga- ja kassaoperatsioonid;
Põhivahendid ja mittemateriaalsed aktivad;
Materiaalsete varude summa ja koguse arvestus;
Arvestus partiide kaupa;
Tootmistegevuse arvestus;
Arveldused kontrahentidega;
Valuutaoperatsioonide arvestus;
Arveldused aruandekohustuslastega;
Kaubandusoperatsioonide arvestus;
Jaemüügid tasumisega maksekaartide ja pangakrediitidega;
Käibemaksu arvestus;
Töötasu arveldused, isikustatud arvestus;
Eelarve arveldused;
Kuulõpu operatsioonid;
Arvestus mitme organisatsiooniga ühtses infobaasis ja erinevates infobaasides;
Kasutaja poolt häälestatavate tüüpoperatsioonide kasutamine.

ALGDOKUMENTIDE SISESTAMINE, SÄILITAMINE JA TRÜKKIMINE

Arved tasumiseks, saatelehed ja saateleht-arved;
Kassadokumendid, avansiaruanded;
Maksekorraldused ja muud pangadokumendid;
Muud dokumendid.

MITMESUGUSTE ARUANNETE KOOSTAMINE JA TRÜKKIMINE

Mistahes perioodi aruanded;
Süstemaatilise ja analüütilise arvestuse aruanded;
Kassaraamat, dokumentide registrid jms;
Maksude ja raamatupidamise aruandlus nende elektroonilise edastamise võimalusega;
Aruannete dešifreerimine (detailiseerimine);
Kasutajapoolne aruannete paindlik häälestamine;
Näitajate esiletõstmine aruandes kasutaja poolt etteantud tingimustel.

ERGONOOMILINE KASUTAJALIIDES

Liidese tänapäevane kujundus tagab alustajatele kerge äraõppimise ja suure töökiiruse kogenud kasutajatele:
Info massilise sisestamise tunduv kiirenemine tänu funktsioonile ~sisestamine reakaupa~ ja klaviatuuri efektiivsele kasutamisele;
Ettevalmistamata kasutajate töö kergendamine, süsteemi kiire omandamine;
Suurte dünaamiliste loeteludega (dokumendid, andmestikud jms) tehtava töö mugavad vahendid, veergude nähtavuse ja korra juhtimine, valiku ja sorteerimise häälestamine;
Liidetud failide säilitamine.

KONFIGUREERIMINE

Tüüpkonfiguratsioon „1C:Raamatupidamine 8 Eestis“ realiseerib kõige üldisemad arvestuse skeemid ja seda saab kasutada enamuses organisatioonidest. Konkreetse organisatsiooni arvestuse spetsiifika kajastamiseks võib konfiguratsiooni muuta. „1C:Raamatupidamine 8 Eestis“ omab käivitusrežiimi „Konfiguraator“, mis tagab:

Süsteemi häälestamise mitmesugustele arvestusliikidele;
Mistahes arvestuse metodoloogia realiseerimise;
Suvalise strukuuriga mistahes andmike ja dokumentide korraldamise;
Info sisestamise välimuse vormi häälestamise;
Sisestatud keele abil süsteemide töö käitumise ja algoritmide häälestamise mitmesugustes situatsioonides;
Laialdased vormistamisvõimalused dokumentide trükivormide ja aruannete loomiseks erinevate šriftide, raamide, värvide, jooniste kasutamisega;
Võimalus info piltlikuks esitamiseks diagrammide kujul;
Konfiguratsiooni kiire muutmine visuaalsete töötlemisvahendite abil.

MASTAABI MUUTMISE VÕIMALUS

Ühe kasutaja variant väikestele organisatsioonidele või personaalseks kasutamiseks;
Faili variant paljude kasutajate tööks, mis tagab seadistamise ja kasutamise lihtsuse;
Kliendi-serveri töövariant kolmetasemelise arhitektuuri alusel, mis tagab andmete usaldatava säilitamise ja efektiivse töötlemise suure hulga kasutajate üheaegse töö korral.

TÖÖ TERRITORIAALSELT JAGATUD INFOBAASIDEGA

Piiramatu hulk autonoomselt töötavaid infobaase;
Andmete täielik või osaline sünkroniseerimine;
Muudatuste edastamise suvaline järjekord ja viis.

TEISTE SÜSTEEMIDEGA INTEGREERIMINE

„1C:Raamatupidamine 8 Eestis“ saab kasutada koos teiste programmidega, vahetades nendega andmeid.

Infovahetuse võimalus Internetipanga süsteemidega;
Valuutakursside, klassifikatorite laadimine internetist;
Andmevahetus tekstifailide DBF-failid ja XML-dokumentide kaudu.

ADMINISTREERIMINE

Süsteem pakub mugavaid vahendeid administreerimiseks:
Kasutajate juurdepääsuõiguste häälestamine rollide, liidese otstarbe ja kasutaja keele alusel;
Kasutajate tegevuste ja süsteemsete sündmuste registreerimise žurnaal;
Võimalus infobaasi välja- ja sisselaadimiseks;
Platvormi ja rakenduslahenduste installeerimise ja uuendamise vahendid.
Uuenduste saamine on võimalik ainult pärast toote regidtreerimist firmas „1C“.

Võib olla vajalik internetiühendus.

INFOTEHNOLOOGILINE TOETAMINE

Süsteemi „1C:Ettevõte 8“ programmidele on ette nähtud infotehnoloogiline toetamine. Saidil its.1c.ru ja igas kvartalis väljalastaval DVD-l antakse registreeritud kasutajatele:

„1C:Ettevõte 8“ konfiguratsiooni ja platvormi uuendused;
Soovitused ja metoodilised materjalid süsteemi „1C:Ettevõte 8“ efektiivseks kasutamiseks ja lahenduste häälestamiseks.

Lisainfo

  • tel +372 35 68 333
  • e-post 1c@brain.ee
  • OÜ Brainella – firma “1C” ametlik esindaja Eestis
  • A. Puškini tn.12-15, 20308 Narva
  • www.brain.ee