+372 3568333
info@brain.ee
A.Puškini 12-15

1C:Ettevõte

Süsteemi 1C: Ettevõte 8 ülevaade


Programmi 1C:Ettevõte 8 süsteem sisaldab platvormi ja selle põhjal välja töötatud rakenduslahendusi, et automatiseerida organisatsioonide ja eraisikute tegevust. Platvorm ise ei ole lõppkasutajale mõeldud programmiline toode, kes tavaliselt töötavad ühega paljudest rakenduslahendustest (konfiguratsioonidest), mis on kõnealusel platvormil välja töötatud. Selline lähenemine võimaldab kasutades üht tehnoloogilist platvormi automatiseerida erinevaid tegevusliike.

Kasutusalad
Platvormi paindlikkus võimaldab programmi 1C:Ettevõte 8 kasutada väga erinevates valdkondades:

  • tootvate ja kaubandusettevõtete, riiklike ning finantsorganisatsioonide ja teenindusettevõtete jms automatiseerimiseks;
  • ettevõtte operatiivse juhtimise toetamiseks;
  • organisatsioonilise ja majandusliku tegevuse automatiseerimiseks;
  • mitme kontoplaaniga ja arvepidamise pisteliste mõõtmistega raamatupidamisarvestuseks, reglementeeritud aruandluseks;
  • suured võimalused analüütiliseks arvepidamiseks ja selle ülesehitamiseks, mitmevaluutalise arvestuse tugi;
  • planeerimis-, eelarve- ja finantsanalüüsiga seotud ülesannete lahendamiseks;
  • palgaarvestuseks ja personalijuhtimiseks;
  • muudes kasutusvaldkondades.

Tehnoloogiline platvorm
1C:Ettevõte 8 platvorm loodi võttes arvesse programmi 1C:Ettevõte 7.7 kuueaastast kasutuskogemust, mis on kümnetel tuhandetel programmi koostanud isikutel. Vaatamata märgatavatele muudatustele, on uus versioon 8 säilitanud eelmiste versioonidega ideoloogilise järjepidevuse.

Rakenduslahendused
Ettevõte 1C loob rakenduslahendusi, mis on ette nähtud arvepidamise tüüpülesannete ja reaalsektori äriettevõtete ning riigiettevõtete automatiseerimiseks. Igas programmitootes on ühendatud standardsete (kõikide või mõningate programmide jaoks ühiste) lahenduste kasutamine ja konkreetse ettevõtte majandusharu või tegevusala ülesannete eripära arvestamine.

Tegevusharude või regionaalsed rakenduslahendused luuakse koostööpartnerite ühiste jõududega ja on ette nähtud ettevõtete erinevate tegevussuundade ja -valdkondade automatiseerimiseks.