Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.27

Peamine tegevus:

 • Dokumenti Ettemaksuarve on lisatud e-arvete üleslaadimine E-arve.
 • Žurnaali Range aruandluse dokumentide laekumine on lisatud tulp Aktuaalsed kuni.
 • Dokumenti Kaupade ümberpaigutus ladude vahel on lisatud võimalus paigutada kaup EL-is asuvasse lattu.

Töötasu (moderniseeritud):

 • Dokumenti Töölevõtmine ja Personali liikumine on lisatud tulp Põhipuhkuse kestvus.
 • Lisatud puhkuse kogumiste aruanne Puhkuste reserv.
 • Lisatud aruanne Organisatsiooni töötajate töölt puudumine

Aruanned:

 • On sisestatud muutused reglementeeritud aruandesse VD deklaratsioon 01.01.2020. a seisuga.

Muu:

 • On uuendatud teatmiku Statistika koodid vastavalt 01.01.2020. kehtima hakanud muudatustele.
 • Funktsiooni moderniseerimine – automatiseeritud on raamatupidamisregistri logi (system log) kokkusurumine.
 • Arvestuse parameetrite seadistustesse on lisatud seadistus Ligipääs numbritele teatmike, dokumentide jms jaoks.
 • On moderniseeritud dokumenti Rahaliste vahendite eelarve.

 Uues versioonis “1C:Raamatupidamine Eestis” 1.6.26.9

Põhitegevus:

 1. Dokumentide žurnaali Kaupade ja teenuste laekumine on lisatud veerg Maksumuse ülekanne. 
 2. Dokumentidesse Kaupade ja teenuste laekumine ning Kaupade ja teenuste realiseerimine on vahekaardi Teenused ja muu tabeliossa lisatud väljad Kood ja Artikkel.
 3.  Trükivormis Ettemaks on muudetud andmete kuvamise järjekorda dokumendi vahekaartidel.
 4. Kaardile Kontrahendi panga arveldusarve on lisatud väli Saaja.
 5. DokumentiNomenklatuuri komplekteerimine on lisatud võimalus käsitsi korrigeerida komplekteeritavate maksumust dekomplekteerimisel.

Töötasu:

 1. Sisestatud on töötasu maksumäärade muudatused seisuga 01.01.2020. a.
 2. Reglementeeritud 2020. a tootmiskalendrisse on lisatud püha 31. mai, mis on nelipühade esimene päev ja eemaldatud riigipühale eelnev päev 19. august.
 3. Personaliarvestusse on lisatud dokument Töö peatamine, mis lõpetab töötajaga määratud perioodiks kõik tööalased suhted.
 4. Dokumenti Muud juurdearvutised on vahekaardile Lisajuurdearvutised lisatud uus lisajuurdearvutiste tüüp Koondamise korral kasutamata jäänud puhkusepäevade (v. a põhipuhkuse) kompenseerimine.
 5. Vahekaardi Muud seadistused on arvestuse parameetrite seadistustesse lisatud konstant Põhipuhkuse kestvus võimalusega määrata kindlaks organisatsiooni puhkuse kalendripäevade arv.
 6. Dokumenti Kogumisregistrite kirjete korrigeerimine on lisatud võimalus korrigeerida registrit Minimaalne sotsiaalmaks.
 

Mis on “Välistöötlemine” või “Laiendamine”.

Välistöötlemised (Laiendamised ka) võimaldab teil konfiguratsioonifunktsioone täiustada ilma konfiguratsiooni tugiteenustest eemaldamata.

See võimaldab teil installida tüüpilised konfiguratsioonivärskendused.

Milleks?

Kõik on lihtne.
📓 Andmebaasi salvestatud teabe kiiremaks hankimiseks.
📓 Teavet pakutakse kasutajasõbralikul kujul.
📓 Lihtsustada teabe sisestamist andmebaasi.
📓 Funktsioonide lisamiseks, mis pole tüüpkonfiguratsioonis.

Missugused?

 • Töötlemised, missugused analüüserivad teavet ja kuvavad seda kasutajale arusaadaval viisil (Näiteks, trüükivormid ja aruanded).
 • Töötlemised, mis lisavad tavapärasele lahendusele erinevaid funktsioone. (Näiteks, dokumendi failist allalaadimine)

Kui soovite laiendada võimalusi oma programmi – meie spetsialistid aitavad teil seda!

Välistöötlemisi tellimiseks palun kirjutage e-posti aadressil 1c@brain.ee, telefonil +372 35 68 333 või kasutage meie veebisaidil olevat tellimisvormi.